Intocmire dosar aviz si autorizatie ISU

Slider Image
Ce sunt avizul si autorizatia de securitate la incendiu?

Avizul de securitate la incendiu reprezinta actul emis, in baza legii, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean sau Bucuresti-Ilfov, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice de proiectare, pentru indeplinirea cerintei esentiale-securitate la incendiu-a constructiilor, instalatiilor si altor amenajari.

Autorizatia de securitate la incendiu este actul administrativ emis, in baza legii, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean sau Bucuresti-Ilfov, prin care se certifica, in urma verificarilor în teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale – securitate la incendiu – la constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari.

Care sunt cladirile care se supun avizarii-autorizarii pentru securitatea la incendiu?

Lista cu toate cladirile care trebuie sa aiba aviz  si autorizatie IGSU este disponibila la adresa http://isubif.ro/local/avizare-autorizare-securitate-la-incendiu/.

Care sunt etapele de obtinere a avizului si autorizatiei de securitate la incendiu?

Pentru a obtine avizul de securitate la incendiu activitatile necesare obtinerii avizului ISU de securitate la incendiu atat pentru cladirile construite, cat si pentru obiectivele noi.

 • realizarea unui site survey pentru culegerea informatiilor necesare intocmirii documentelor pentru autorizare
 • analizarea documentatiei existente pentru a oberva daca aceasta se coreleaza cu informatiile de pe teren
 • completarea dosarului de autorizare
 • realizarea scenariului de securitate la incendiu
 • realizarea raportului de expertiza tehnica pentru securitate la incendiu
 • realizarea referatului verificatorului de proiect pentru cerinţa esentiala securitate la incendiu – constructii si instalatii – la fazele de proiectare proiect tehnic si detalii de executie, relevee, iar in functie de caz, pentru proiectul intocmit avand la baza referatul de expertiza;
 • intocmirea dosarului complet pentru a intra in posesia autorizatiei de securitate la incendiu in trei exemplare;
 • depunere cerere de autorizare la ISU;
 • asistenta tehnica de specialitate pe parcursul vizitei oficiale a reprezentantilor ISU;
 • obtinere autorizatie de securitate la incendiu.
Care sunt sanctiunile ce se aplica in cazul cladirilor fara aviz si autorizatie de securitate la incendiu?

Art. 44, pct. 4, lit. din Legea 307/2006 –  nesolicitarea si neobtinerea de catre persoanele fizice ori juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, de catre beneficiarul investitiei a avizelor si/sau autorizatiilor prevazute de prezenta lege; cu amenda 5.001 – 10.000 lei

Art. 44, pct. 5, lit. a din Legea 307/2006 – inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, fara obtinerea avizului de securitate la incendiu; cu amenda 20.000 – 50.000 lei

Art. 44, pct. 5, lit. c din Legea 307/2006 – nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilitatii acestora; cu amenda 20.000 – 50.000 lei

Art. 44, pct. 6 din Legea 307/2006 – cu amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei si oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, ca sanctiune contraventionala complementara, pentru incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati, potrivit criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului.

Care este valabilitatea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu?

Avizele si autorizatiile de securitate la incendiu isi pierd valabilitatea daca se constata de catre agentii constatatori nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii acestora, in ceea ce priveste:

 • stabilitatea la incendiu a constructiei;
 • limitarea propagarii incendiilor la vecinatati si in interiorul compartimentelor de incendiu;
 • protectia si evacuarea utilizatorilor;
 • siguranta fortelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
 • asigurarea posibilitatilor de alimentare cu apa in caz de incendiu şi, dupa caz, cu energie a consumatorilor aferenti sistemelor de protectie prevazute.
In cazul unui incendiu, asiguratorul ma va despagubi?

Doar in cazul in care sunt respectate normele de securitate la incendiu. Majoritatea politelor de asigurare prevad obligatia titularului politei de a respecta prevederile legale, iar multe dintre ele includ chiar garantii detaliate cu privire la respectarea normelor privind securitatea la incendiu. In cazul izbucnirii unui incendiu, asiguratorul poate invoca nerespectarea prevederilor legale pentru a argumenta refuzul de a despagubi asiguratul pentru paguba astfel suferita. Prin urmare, simpla existenta unei polite de asigurare nu protejeaza investitorul, iar obligatiile legale trebuie respectate intocmai.

Referinte legislative
 • Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
 • O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
 • O.M.A.I. 14/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber;
 • O.MA.I.129/2016 de aprobare a normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila;
 • H.G.R.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii ce se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
 • O.M.A.I. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente;
 • Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118/99;
 • Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II a- Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013;
 • Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a III a- Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P118/3/2015;
 • Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor aferente cladirilor, indicativ I7/2011;
 • Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Proiect ordin modificare P118-2
Cum va putem ajuta?

Echipa DEFLAMMO Fire Protection poate desfasura toate activitatile necesare obtinerii avizului si autorizatiei ISU de securitate la incendiu atat pentru cladirile construite, cat si pentru obiectivele noi. Specialistii nostri va vor oferi sustinere pe parcursul intregului proces astfel incat afacerea ta sa fie in siguranta.

Pe aceeasi tema

Doriti mai multe informatii despre avizul ISU?

Specialistii nostri de la dispecerat va stau la dispozitie.